Vẹm xanh New Zealand 

Giá: 280.000/ 1 hộp

Vẹm xanh New Zealand 

Giá: 280.000/ 1 hộp